No toast message specified.

Luister en praat

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die hoof en ondersteunde gedagtes van verskeie tekste te kan herken.