Lesson Parts

No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om met begrip, vrae oor ‘n advertensie te kan beantwoord.