No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans

Lees die volgende aandagtig deur en beantwoord dan die vrae wat volg:

Read the following carefully and answer the questions that follow: