No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans

Die volgende oefeninge is hersiening vir die eindeksamen. Probeer die oefeninge en kyk na die memorandum om te sien hoe jy gevaar het.

The following exercises are similar to those you can expect in the final exams, paper 1. Do them and then check yourself by looking at the model answers.