Lesson Parts

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van die werkblad moet jy in staat wees om:
•    die orde van die sinsdele te verstaan,  die vraagwoorde vir die verskillende sinsdele uit te ken en ‘n sin met enige sinsdeel te begin

At the end of this tutorial you must be able to:
•   understand the sentence order, recognise the question words for parts of sentence and start a sentence with any part of  the sentence