No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• te kan identifiseer wat die ooreenstemmende faktore in beide sinne is en weet watter betreklike voornaamwoord gebruik moet word om die sinne te verbind

At the end of this tutorial you must be able to:
• identify the common factors in both sentences and know which relative pronoun to use