//]]>

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
·         die voegwoorde in die groep te herken en snne met die     voegwoord te kan verbind

At the end of this tutorial you must be able to:
·   recognise the conjunction in the different groups and
   join  sentences with any conjunction

Book a free consultation

And let us know how we can help!

+27 10 020 8570

Tell us about yourself

Tell us about the student

Tell us about your needs

Reasons for interest