Lesson Parts

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om:
• te weet wat ʼn homoniem is en verskillende homonieme te herken.

At the end of this tutorial you must be able to:
• know what a homonym is and recognise different words