//]]>

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• die verskillende vaste uitdrukkings met die infinitief te kan identifiseer en die reël toe te pas

At the end of this tutorial you must be able to:
• identify and apply the rule for infinitives in the set phrases

Delete user profile

In order for this account to be deleted, please enter the OTP that was emailed to you. The user data will be permanently deleted from the system.

In order for your account to be deleted, please enter the OTP provided by your Parent/Guardian.

Cancel

Rate Content

Choose an option below: