No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• die verskillende vaste uitdrukkings met die infinitief te kan identifiseer en die reël toe te pas

At the end of this tutorial you must be able to:
• identify and apply the rule for infinitives in the set phrases