Lesson Parts

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• die voegwoorde in die groep te herken en bestaande voegwoorde te vervang met ‘n voegwoord in groep 2

At the end of this tutorial you must be able to:
• recognise the words in the group and replace conjunctions in sentences with conjunctions from  group 2