No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om:
• die intensiewe vorm van die woorde en die  die Engelse betekenis te ken

At the end of this lesson you must be able to:
• know the intensive form of words and the English translation