//]]>

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• al die verskillende reëls van behoort en hoef te kan toepas

At the end of this tutorial you must be able to:
• apply all the rules for 'behoort' and 'hoef'

Book a free consultation

And let us know how we can help!

+27 10 020 8570

Tell us about yourself

Tell us about the student

Tell us about your needs

Reasons for interest