//]]>

Lesson Parts

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van die werkblad moet jy in staat wees om:
•    die orde van die sinsdele te verstaan,  die vraagwoorde vir die verskillende sinsdele uit te ken en ‘n sin met enige sinsdeel te begin

At the end of this tutorial you must be able to:
•   understand the sentence order, recognise the question words for parts of a sentence and start a sentence with any part of the sentence

Book a free consultation

And let us know how we can help!

+27 10 020 8570

Tell us about yourself

Tell us about the student

Tell us about your needs

Reasons for interest