No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van die werkblad moet jy in staat wees om:
·    tydwoorde uit te ken en sinne in teenwoordige en verlede tye te verander
At the end of this tutorial you must be able to:
·     recognise  time words and change sentences into present and past tense