No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van die les moet jy in staat wees om die voegwoorde in groep 1 te ken en te kan gebruik in 'n sin.