No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die sinne in al die hooftye terug te skryf van die Lydende vorm na die Bedrywende vorm.