No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om vrae in die Lydende vorm te kan verander in al drie hooftye.