Lesson Parts

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• al die woorde wat in die negatief verander te  ken en enige sin in die negatief te kan verander en vrae in die negatief te beantwoord

At the end of this tutorial you must be able to:
• know all the words that change in the negative and change any sentence into the negative and answer questions in the negative