No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om twee sinne met die gegewe betreklike voornaamwoord te kan verbind.