No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om vraagwoorde, bevele, sinne sonder 'n voorwerp en sinne met 'behoort' ' in die Lydende vorm te kan skryf.