//]]>

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• die voegwoorde in die groep te herken en bestaande voegwoorde te vervang met ‘n voegwoord in groep III aan die begin van twee sinne

At the end of this tutorial you must be able to:
• recognise the words in the group and replace the conjunction in the sentence with a conjunction from  group 3 at the beginning of the two sentences

Book a free consultation

And let us know how we can help!

+27 10 020 8570

Tell us about yourself

Tell us about the student

Tell us about your needs

Reasons for interest