//]]>

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• die voegwoorde in die groep te herken en bestaande voegwoorde te vervang met ‘n voegwoord in groep III aan die begin van twee sinne

At the end of this tutorial you must be able to:
• recognise the words in the group and replace the conjunction in the sentence with a conjunction from  group 3 at the beginning of the two sentences

Delete user profile

In order for this account to be deleted, please enter the OTP that was emailed to you. The user data will be permanently deleted from the system.

In order for your account to be deleted, please enter the OTP provided by your Parent/Guardian.

Cancel

Rate Content

Choose an option below: