No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die sinne in die verskillende hooftye in die Lydende vorm te kan skryf.