No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die intensiewe vorm te kan gee vir die spesifieke woord in ‘n sin.