No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om:

   verlede tyd reëls en tydwoorde te ken en te kan toepas.