No toast message specified.

Luister en praat

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om 'n toespraak te beplan en navorsing te doen.