No toast message specified.

Luister en praat

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om te weet wat die hoof en ondersteunde idees van 'n teks is.