//]]>

Lesson Parts

No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om te weet dat lees verwys na die verstaan van 'n' teks en om nadere aandag te skenk aan die taalkenmerke daarvan.

Delete user profile

In order for this account to be deleted, please enter the OTP that was emailed to you. The user data will be permanently deleted from the system.

In order for your account to be deleted, please enter the OTP provided by your Parent/Guardian.

Cancel

Rate Content

Choose an option below: