Lesson Parts

No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om te weet dat lees verwys na die verstaan van 'n' teks en om nadere aandag te skenk aan die taalkenmerke daarvan.