Preview: Afrikaans FAL: Language Practice


Summary

 • 28 Lesson Contents
 • 0 Assessment Questions
 • 28 PDFs

Table of Contents

 • 01 Voorblad en Inhoud
 • 02 Afkortings
 • 03 Antonieme
 • 04 Betreklike Voornaamwoorde
 • 05 Byvoeglike Naamwoorde
 • 06 Deeltjiewerkwoorde
 • 07 Deelwoorde
 • 08 Direkte en Indirekte rede
 • 09 Geslag
 • 27 Oplossings
 • 26 Voorsetsels
 • 25 Voornaamwoorde
 • 24 Voegwoorde
 • 23 Verwarrende Woorde an Idiome
 • 22 Versamelname
 • 21 Verkleiningsvorm
 • 20 Tye
 • 19 Telwoorde
 • 18 Sinonieme
 • 17 Sinne en Sinsdele
 • 16 Samestellings
 • 15 Ontkennende Vorm
 • 14 Meervoude
 • 13 Lydende en Bedrywende Vorm
 • 12 Infinitief
 • 11 Homonieme
 • 10 Homofone