Lesson Parts

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die teenoorgestelde betekenis van ‘n woord te kan gee.