No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van die les moet jy in staat wees om die byvoeglike naamwoord te herken en na die verboë vorm te verander.