No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om te verstaan en om die verskil tussen 'n skeibare (deeltjie) en onskeibare werkwoorde uit te ken, en hierdie werkwoorde in sinne te kan gebruik.