No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die verskillende tipe sinne te identifiseer en om te skakel na ‘n ander soort sin.