No toast message specified.

Skryf en aanbied

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die reëls vir direkte rede te ken om 'n dialoog te kan skryf, en dit in jou eie skryfwerk te gebruik.