No toast message specified.

Luister en praat

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om met begrip, vrae oor die leesstuk te kan beantwoord.