No toast message specified.

Luister en praat

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om vrae oor 'n rympie te kan beantwoord.