No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om deelwoorde in 'n letterlike en figuurlike konteks te identifiseer.