No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die belangrikste kenmerke van 'n teks te kan herken.