No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die tema of boodskap van ‘n gedig te identifiseer.