No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om te onderskei tussen verskillende skriftipes, tussen ‘n hoofopskrif en ‘n byskrif en ook beelde te identifiseer.