No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om vrae oor 'n kort paragraaf begrip te kan beantwoord.