No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die verskillende tipe sinne te onderskei en te verander na ‘n ander soort sin.