//]]>

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die verskillende tipe sinne te onderskei en te verander na ‘n ander soort sin.

Book a free consultation

And let us know how we can help!

+27 10 020 8570

Tell us about yourself

Tell us about the student

Tell us about your needs

Reasons for interest