No toast message specified.

Skryf en aanbied

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om sinne in 'n logiese volgorde te kan skryf.