No toast message specified.

Luister en praat

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om woordeskat oor sport in sinne te gebruik.