No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om 'n voornaamwoord in 'n sin te kan identifiseer.