No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om te weet waarvoor die letters STOMPI staan, en die verskillende dele van spraak en woorde waaraan dit wys te ken.