No toast message specified.

Luister en praat

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie lesse, moet jy in staat wees om 'n storie te hoor of lees, en vrae te beantwoord.