No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans FAL

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om woordeskat oor die plaas en plaaslewe te ken, en te kan gebruik.