No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Na die les moet jy in staat wees om die woorde se afkortings te kan identifiseer.