No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van die werkblad moet jy in staat wees om:
• die afkortings vir die dae van die week, maande van die jaar en belangrike afkortings te ken

At the end of this tutorial you must be able to:
• know the abbreviations for days of the week, months and other important abbreviations